Rinkimų programa

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio

Jonavos skyrius

2019 m. savivaldybės mero ir tarybos rinkimai

Pažangi Jonava

Kad Jonavoje būtų gera gyventi, mūsų rajonas turi būti patogus. Patogios Jonavos klausimas apima tiek puikios infrastruktūros užtikrinimą, tiek greitą ir kokybišką jonaviečių aptarnavimą, tiek inovatyvių sprendimų įdiegimą bei kitus gyventojams svarbius patogumus.

 1. Absoliučiai visiems naujai rengiamiems infrastruktūriniams projektams užtikrinsime ekspertinę kontrolę. (Prezidento gatvė – pats puikiausias kontrolės nebuvimo pavyzdys, todėl reikia užtikrinti išsamų projektų patikrinimą prieš pradedant juos įgyvendinti, kad būtų įvertinamas įvairių kelių, takų ar takelių bei kitų objektų praktinis atitikimas konkrečioje situacijoje.)
 2. Inicijuosime centrinės miesto valdymo sistemos įrengimą. (Centrinė valdymo sistema – tai inovatyvus požiūris į miesto valdymą, saugumo mieste stebėjimas, vaizdo analizė, apšvietimo valdymas, lengvai valdoma miesto transporto sistema, komunalinės paslaugos, miesto priežiūros tarnybos, išmanusis miesto monitoringas, informacinių stendų priežiūra, virtualus gidas turistams, medicininės paslaugos, renginių valdymas, reklamos mieste valdymas, lengvas susisiekimas su pagalbos tarnybomis.)
 3. Visą viešą rajono infrastruktūrą pritaikysime neįgaliesiems, kaip tai numato LR teisės aktai.
 4. Įrengsime parką tankiai apgyvendintame ir urbanizuotame Rimkų mikrorajone (P. Vaičiūnio gatvėje, laisvame plote tarp Žemaitės ir A. Kulviečio gatvių).

Versli Jonava

Norint turėti ekonomiškai tvarią Jonavą, kurioje netrūksta darbo vietų, o žmonės gali kurti ir dirbti, būtina rūpintis verslu ir jo gyvenimo sąlygomis mūsų rajone. Tačiau nebeužtenka tik gražiai šypsotis ir laukti, kol kas nors pas mus ateis – turime dirbti ir skatinti esamą verslą bei stengtis pasikviesti naujus investuotojus į savo gimtojo krašto teritoriją.

 1. Inicijuosime Jonavos verslo ambasadorius atsiradimą – žmogaus, kuris rūpintųsi verslo pritraukimo klausimais, profesinio ugdymo, verslo ir savivaldybės partneryste, verslo informavimu, verslo sąlygų gerinimo pasiūlymų formulavimu ir kitais su verslu susijusiais klausimais.
 2. Sukursime verslo paramos sistemą, kuria būtų siekiama įvairiomis motyvacinėmis priemonėmis paskatinti naują ir/ar jau veikiantį Jonavos verslą kurti naujas darbo vietas, vystyti savanorišką verslininko mentoriaus veiklą ar užsiimti kita rajono gerovei pasitarnaujančia veikla.
 3. Siekiant tikslingesnio savivaldybės pastatų panaudojimo, įrengsime darbo erdves freelancer‘iams.
 4. Verslo liudijimų kainas sumažinsime iki simbolinio 1 euro mokesčio.

Socialiai atsakinga Jonava

Kasdien esame apsupti pačių įvairiausių žmonių, kurie užtikrina rajonui gyvybę ir kuria jaukią atmosferą kiekvienam iš mūsų. Kadangi esame visuomenės dalis, privalome būti socialiai atsakingi ir rūpintis kokybišku bendruoju gėriu.

 1. Finansuosime mokytojų darbui reikalingų prekių įsigijimą. (Užtikrinsime, kad kiekvienam mokytojui kiekvieno mokinių mokymosi mėnesio metu iš biudžeto būtų skiriamas finansavimas darbo priemonėms bei kitoms kanceliarinėms prekėms įsigyti, kad viso to nereikėtų pirkti iš darbo užmokesčio. Biudžetui tai kainuotų 102,8 tūkst. eurų per metus, jeigu kiekvienam mokytojui būtų kas mėnesį skiriama 20 eurų suma. Tačiau sieksime, kad palaipsniui šis finansavimas didėtų.)
 2. Prieš kiekvienų mokslo metų pradžią skirsime 50 eurų paramą kiekvienam vaikui įvairių mokymosi priemonių įsigijimui. (Siekiant bent kažkiek sumažinti finansinę naštą į mokyklą besiruošiančių mokinukų šeimoms, kiekvienam mokiniui prieš mokslo metų pradžią paruošime 50 eurų čekį mokymosi priemonių apsipirkimui „Jonavos knygoje“. Tam iš biudžeto reikės skirti 256,65 tūkst. eurų.)
 3. Parengsime pagalbos senjorams programą.
 4. Visose viešosiose įstaigose užtikrinsime motinos ir vaiko kambarių įrengimą.
 5. Plėsime darželių grupių nuo vienerių metų skaičių.
 6. Plėsime neįgaliems vaikams skirtų klasių skaičių. (Pagal poreikį, plėsime neįgalių vaikų klasių skaičių, kad visiems rajono vaikams būtų užtikrintas prieinamas kokybiškas švietimas. Plėsime ne tik dalinės integracijos klasių skaičių, kur specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys mokosi visą mokymosi laiką bendrojo lavinimo mokyklos specialiojoje klasėje, bet tuo pačiu skatinsime siekti ir visiškos integracijos, atsižvelgdami į galimybes ir turimus resursus.

Skaidriai valdoma Jonava

Kad kiekvienas pilietis jaustųsi savo miesto šeimininku ir galėtų įgyvendinti visas Konstitucijoje įtvirtintas ir demokratinėje sampratoje egzistuojančias pilietines teises, Jonavoje būtina užtikrinti skaidrumą ir pagarbą teisės viršenybei, piliečiams ir jų iniciatyvoms bei demokratijai plačiąja prasme.

 1. Raginsime sekti Seimo pavyzdžiu ir Jonavoje internetu tiesiogiai transliuoti ne tik tarybos darbą, bet ir komitetų posėdžius.
 2. Absoliučiai visi susitikimai su gyventojais bus organizuojami ne darbo metu.
 3. Uždrausime pinigų švaistymą, biudžeto lėšomis finansuojant perteklinius renginius. (Netgi inicijuosime reprezentatyvią gyventojų apklausą, kurios pagalba jonaviečiai galėtų įvardinti prioritetinius renginius, kuriuos būtų galima organizuoti iš biudžeto lėšų, o iš racionaliai sutaupytų pinigų būtų galima finansuoti švietimą, sveikatos apsaugą, socialines paslaugas ir kitas žmonių gyvenimo kokybei užtikrinti svarbias sritis.)

LRLS kandidatai į Jonavos miesto tarybą

Alina Batulevičienė

Alina Batulevičienė

Nr. 1

VSDFV Kauno skyriaus KAS Jonavos poskyrio vedėja, visuomenininkė, tarybos narė, Liberalų frakcijos pirmininkė.

Kęstutis Macionis

Kęstutis Macionis

Nr. 2

Įmonių grupės „7 dienos“ vadovas, bendruomenės „Juodmeniečiai LT“ pirmininkas, tarybos narys.

Lina Astrauskė

Lina Astrauskė

Nr. 3

Lietuvos verslo angelų asociacijos narė, Jonavos tinklinio asociacijos direktoriaus pavaduotoja.

Aloyzas Čekavičius

Aloyzas Čekavičius

Nr. 4

Verslininkas, UAB „Ekovalitas“ įkūrėjas ir savininkas, šiuo metu verslo techninis konsultantas, kartingo sporto inžinierius.

Žilvinas Galimovas

Žilvinas Galimovas

Nr. 5

Politikos mokslų studentas, parlamentarės V. Čmilytės-Nielsen visuomeninis konsultantas, seniūnaitis.

Eglė Vizbaraitė

Eglė Vizbaraitė

Nr. 6

Abiturientė, organizacijos „Lietuvos liberalus jaunimas“ narė.

Vitalijus Baltramaitis

Vitalijus Baltramaitis

Nr. 7

AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono apskaitų komandos vyresnysis inžinierius, daugiabučio bendrijos pirmininkas.

Marina Zolotova

Marina Zolotova

Nr. 8

Marketingo vadybininkė, ilgalaikio makiažo meistrė, nagų dizaino specialistė.

Elmantas Mickevičius

Elmantas Mickevičius

Nr. 9

UAB „Militera“ vadovas, visuomenininkas.

Martynas Šimulis

Martynas Šimulis

Nr. 10

Straipsnių autorius, žurnalistas, sporto rungtynių komentatorius, protų kovų organizatorius ir vedėjas.

Jurgita Jonaitė

Jurgita Jonaitė

Nr. 11

UAB „GTV Solutions“ Rinkodaros skyriaus vadybininkė

Tomas Varkalys

Tomas Varkalys

Nr. 12

IT projektų vadovas ir verslo konsultantas. Fotografas. Prisidėjo prie projekto „Už saugią Lietuvą“ interneto svetainės kūrimo.

Andrius Terebeiza

Andrius Terebeiza

Nr. 13

UAB „Ekopraktika“ vadovas.

Tautvaldas Stanikūnas

Tautvaldas Stanikūnas

Nr. 14

T. Stanikūno įmonės vadovas.

Darius Didžbalis

Darius Didžbalis

Nr. 15

UAB „Apskaitos kontora“ vadovas.

Agnė Jonaitytė

Agnė Jonaitytė

Nr. 16

Asmeninė trenerė, fitneso varžybų prizininkė.

Viktorija Ergardt

Viktorija Ergardt

Nr. 17

Vyriausioji socialinė pedagogė.

Amanda Mažylienė

Amanda Mažylienė

Nr. 18

Socialinė pedagogė.


Parašykite mums žinutę

LRLS Jonavos skyriaus kontaktai